จัดซื้อจัดจ้างเครื่องกรองขจัดไวรัสของโรงะยาบาล

ดิฉันเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองขจัดไวรัส Bios Life Air ขอทราบวันที่ติดประกาศจัดซื้อของโรงพยาลาลนายายอามเป็นวันที่เท่าไหร่คะ


โพสต์แสดงความคิดเห็น

ยืนยันภาพพิมพ์ลงในช่อง

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102