ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลนายายอามขนาด 10 เตียง เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2538

- ที่ตั้ง เลขที่115 หมู่ 12  ต.นายายอาม  อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

- ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด  30 เตียง เมื่อวันที่  10 กันยายน  2550  (F2)

- ในปี พ.ศ. 2555 บริหารจัดการแบบ F1 (service plan)


" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102