สาธารณสุขอำเภอและเครือข่าย

  • สาธารณสุขอำเภอนายายอาม
  • รพ.สต.วังใหม่
  • รพ.สต.กระแจะ
  • สอ.นายายอาม
  • สอ.ช้างข้าม
  • สอ.วังโตนด
  • สอ.สนามไชย

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102