V.56.08.26  
ยินดีต้อนรับเข้าสู้โปรแกรม P4p_PayClick V.56.08.26 โรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ประกาศ ณ วันที่ 12-10-2556        


 
Username : 
Password : 
การใช้งาน : 
        ลงทะเบียน |  ลืมรหัสผ่าน: : สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 | ระบบบันทึกกิจกรรม P4P โรงพยาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี : :
: : Information System Development P4P Management Kalasin Hospital : :