ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน กรกฎาคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน กรกฎาคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

26 มิถุนายน 2565

ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีนคลินิคเด็กดี(EPI) เนื่องจากวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันหยุดราชการ ท่านที่ได้รับการนัดไว้ ให้มารับบริการในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-11.30น.

ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีนคลินิคเด็กดี(EPI) เนื่องจากวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันหยุดราชการ ท่านที่ได้รับการนัดไว้ ให้มารับบริการในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-11.30น.

26 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน มิถุนายน 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน มิถุนายน 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

25 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ บริจาคโลหิต “ ๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ บริจาคโลหิต “ ๙๐ พรรษา ๙๐ ล้านซีซี ถวายสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง” กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน - ธันวาคม 2565 สถานที่ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เบอร์โทร 039-319666 ต่อ1153 ถึง1156

18 พฤษภาคม 2565

ประกาศ โรงพยาบาลนายายอาม ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2565 ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เปิดให้บริการเฉพาะคนไข้อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน เท่านั้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ โควิด- 19 ขณะปฏิบัติหน้าที่

ประกาศ โรงพยาบาลนายายอาม ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2565 ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เปิดให้บริการเฉพาะคนไข้อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน เท่านั้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ โควิด- 19 ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องกักตัว ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการมารับบริการที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ในวันเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสังสัยสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 039-491103 ต่อ 115

24 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน พฤษภาคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน พฤษภาคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

22 เมษายน 2565

เนื่องจากวันจันทร์​ที่11เมย.65 ที่อาคารอเนกประสงค์​โรงพยาบาลนายายอาม ใช้ในการฉีดวัคซีน​โควิด19คนไข้นัดเข็ม2 จึงไม่มีการตรวจหาเชื้อโควิด19ด้วยวิธีATK โดยเปิดจะเปิดตรวจATKวันที่12เม.ย.65เวลา12.30ถึง14.00น. หลังจากนั้นจะตรวจตามกำหนดการ​เดิม

เนื่องจากวันจันทร์​ที่11เมย.65 ที่อาคารอเนกประสงค์​โรงพยาบาลนายายอาม ใช้ในการฉีดวัคซีน​โควิด19คนไข้นัดเข็ม2 จึงไม่มีการตรวจหาเชื้อโควิด19ด้วยวิธีATK โดยเปิดจะเปิดตรวจATKวันที่12เม.ย.65เวลา12.30ถึง14.00น. หลังจากนั้นจะตรวจตามกำหนดการ​เดิม

05 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน เมษายน 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน เมษายน 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

18 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่11 เมษายน 2565 จากหอประชุมอำเภอนายายอาม เป็น อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลนายายอาม

ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่11 เมษายน 2565 จากหอประชุมอำเภอนายายอาม เป็น อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลนายายอาม

18 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่11 เมษายน 2565 จากหอประชุมอำเภอนายายอาม เป็น อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลนายายอาม

ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่11 เมษายน 2565 จากหอประชุมอำเภอนายายอาม เป็น อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลนายายอาม

24 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน มีนาคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน มีนาคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

24 กุมภาพันธ์ 2565

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102