ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม1 Sinovac ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา08.00-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม1 Sinovac ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา08.00-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม

20 กันยายน 2564

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม1 Sinovac ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา08.00-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม1 Sinovac ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา08.00-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม

18 กันยายน 2564

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม กำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม1 Sinovac สำหรับประชาชนอายุ 18-59ปี ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม รพ.สต.และโรงพยาบาลนายายอาม ในวันที่20 กันยายน 2564 เวลา 08.00น.-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม กำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม1 Sinovac สำหรับประชาชนอายุ 18-59ปี ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม รพ.สต.และโรงพยาบาลนายายอาม ในวันที่20 กันยายน 2564 เวลา 08.00น.-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม

17 กันยายน 2564

ขอเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1 ผ่านการจองผ่านระบบหมอพร้อม / รพ.สต. / รพ.นายายอาม ในเดือน กันยายน 2564

ขอเลื่อนนัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1 ผ่านการจองผ่านระบบหมอพร้อม / รพ.สต./ รพ.นายายอาม ในเดือน กันยายน 2564

08 กันยายน 2564

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม กำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม1 Sinovac สำหรับประชาชนอายุ 18-59ปี ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม รพ.สต.และโรงพยาบาลนายายอาม ในวันที่13และ14 กันยายน 2564 เวลา 08.00น.-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม กำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม1 Sinovac สำหรับประชาชนอายุ 18-59ปี ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม รพ.สต.และโรงพยาบาลนายายอาม ในวันที่13และ14 กันยายน 2564 เวลา 08.00น.-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม

06 กันยายน 2564

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม1 Sinovac ในวันที่13,14 กันยายน 2564 เวลา08.00-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม1 Sinovac ในวันที่13,14 กันยายน 2564 เวลา08.00-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม

06 กันยายน 2564

ประกาศหน่วยฉีดวัคซีน อำเภอนายายอาม เปิดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มที่1 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ศาลาวัดหนองแหวนใน ตำบลกระแจะ เวลา08.00 - 12.00น. เฉพาะประชาชนตำบลกระแจะและใกล้เคียง

ประกาศหน่วยฉีดวัคซีน อำเภอนายายอาม เปิดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มที่1 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ศาลาวัดหนองแหวนใน ตำบลกระแจะ เวลา08.00 - 12.00น. เฉพาะประชาชนตำบลกระแจะและใกล้เคียง

04 กันยายน 2564

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19 อำเภอนายายอาม ขอแจ้งเลื่อนฉีดวัคซีน AZtrazaneca เข็ม2 สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1 ในวันที่ 9,10,11 มิถุนายน 2564 เวลาและสถานที่ตามที่ประกาศ

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19 อำเภอนายายอาม ขอแจ้งเลื่อนฉีดวัคซีน AZtrazaneca เข็ม2 สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1 ในวันที่ 9,10,11 มิถุนายน 2564 เวลาและสถานที่ตามที่ประกาศ

31 สิงหาคม 2564

ประกาศหน่วยฉีดวัคซีน อำเภอนายายอาม เปิดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มที่1 ในวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลาและสถานที่ตามที่ประกาศ

ประกาศหน่วยฉีดวัคซีน อำเภอนายายอาม เปิดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มที่1 ในวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลาและสถานที่ตามที่ประกาศ

31 สิงหาคม 2564

ฉีดวัคซีน​เข็ม 1 sinovac เข็ม 2 astrazeneca มีภูมิพร้อมป้องกันโรคได้ใน 1เดือน โดยเฉพาะกลุ่มสูงอายุ​, 7กลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์​ถ้าติดเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิต​สูง

ฉีดวัคซีน​เข็ม 1 sinovac เข็ม 2 astrazeneca มีภูมิพร้อมป้องกันโรคได้ใน 1เดือน โดยเฉพาะกลุ่มสูงอายุ​, 7กลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์​ถ้าติดเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิต​สูง

26 สิงหาคม 2564

ประกาศหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม2 สำหรับผู้ที่ได้รับการนัดจากหน่วยอำเภอนายายอาม เดือนสิงหคมและกันยายน 2564 เวลา08.00น.-14.00น.

ประกาศหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม2 สำหรับผู้ที่ได้รับการนัดจากหน่วยอำเภอนายายอาม เดือนสิงหคมและกันยายน 2564 เวลา08.00น.-14.00น.

26 สิงหาคม 2564

ประกาศหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป,ผู้ป่วย7โรคเรื้อรัง,หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปและประชาชนทั่วไปที่จองวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมในวันที่ 4และ5 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอนายายอา

ประกาศหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป,ผู้ป่วย7โรคเรื้อรัง,หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปและประชาชนทั่วไปที่จองวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมในวันที่ 4และ5 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอนายายอาม ในวันที่25-26 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม

21 สิงหาคม 2564

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102