ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" หรือ "Mor Chana"

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" หรือ "Mor Chana" เป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเพื่อช่วยเฝ้าระวังและแจ้งความเสี่ยง รวมทั้งช่วยยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) สามารถทำการดาวน์โหลดข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ Link ตามนี้

08 มกราคม 2564

ขอความร่วมมือทุกพื้นที่ ตรวจเช็คสุขภาพใจในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่

ขอความร่วมมือทุกพื้นที่ ตรวจเช็คสุขภาพใจในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่ ผ่านลิ้งค์ https://checkin.dmh.go.th/index.php หลังจากการประเมินจะมีผลประเมินและคำแนะนำในการดูแลสภาพจิตใจเบื้องต้นด้วยตนเอง หมายเหตุ : การกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากจะมีการส่งคืนข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตทุกพื้นที่เพื่อติดตามดูแล/ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจกลุ่มเสี่ยง

05 มกราคม 2564

ทางโรงพยาบาลนายายอาม(คลินิกเบาหวาน) ขอยกเลิก การนัดตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน (ตา ไต เท้า สุขภาพจิต ฟัน)

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเบาหวานและญาติ ทางโรงพยาบาลนายายอาม (คลินิกเบาหวาน) ขอยกเลิก การนัดตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน (ตา ไต เท้า สุขภาพจิต ฟัน) ในวันที่ 14,21,28 มกราคม , 4,11 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2564 อย่างไม่มีกำหนด

30 ธันวาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมโรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี วันที่ 29 ธันวาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมโรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี วันที่ 29 ธันวาคม 2563

29 ธันวาคม 2563

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID -19 รพ.นายายอาม การบริการวิถีใหม่โรงพยาบาลนายายอาม(New normal Nayaiam Hospital)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของCOVID -19 รพ.นายายอาม การบริการวิถีใหม่โรงพยาบาลนายายอาม(New normal Nayaiam Hospital)

23 ธันวาคม 2563

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง