วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลนายายอาม ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการด้านสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลนายายอาม ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการด้านสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ2564

24 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมพลังร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมพลังร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลนายายอาม

18 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ครอบครัวโชควัฒนาสิษฐ์​ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วยพัดลมตั้งพื้น และผ้าอนามัยผู้ใหญ่ มามอบให้ รพ.นายายอามค่ะ

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ครอบครัวโชควัฒนาสิษฐ์​ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วยพัดลมตั้งพื้น และผ้าอนามัยผู้ใหญ่ มามอบให้ รพ.นายายอามค่ะ

18 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลนายายอาม รับตรวจราชการจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลนายายอาม รับตรวจราชการจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6

08 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ร้านทองธนาภัณฑ์, ร้านทองเฮงฮวด ,ร้าน 3 พีลิสซิ่ง ,ครอบครัวคุณศุภาดา เกริกพันธ์ชัย ,ครอบครัว คุณนายจักรกริสน์ จรัสจักรวาฬ และครอบครัวคุณสุรชัย เตชะอัครเกษม ที่บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 5 เครื่อง และเทอร์โมมิเตอร์วัดอุ

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ร้านทองธนาภัณฑ์, ร้านทองเฮงฮวด ,ร้าน 3 พีลิสซิ่ง ,ครอบครัวคุณศุภาดา เกริกพันธ์ชัย ,ครอบครัว คุณนายจักรกริสน์ จรัสจักรวาฬ และครอบครัวคุณสุรชัย เตชะอัครเกษม ที่บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 5 เครื่อง และเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ จำนวน 70 ชิ้น มอบให้ โรงพยาบาลนายายอาม

07 มกราคม 2564

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ร้านจ.เจริญพาณิชย์ สามแยกรพ.สต. คลองขุดที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 2,500 บาท และนายนรินทน์ มิ่งมณี รองนายกอำเภอนายายอาม บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าอาหารและน้ำดื่มของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังโควิด-19

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ร้านจ.เจริญพาณิชย์ สามแยกรพ.สต. คลองขุดที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 2,500 บาท และนายนรินทน์ มิ่งมณี รองนายกอำเภอนายายอาม บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าอาหารและน้ำดื่มของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังโควิด-19

05 มกราคม 2564

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ คุณธนาวุฒิ เจริญภักดีกิจ ร้าน ต.นายายอาม ที่นำน้ำดื่มฟีลาโน่ มาบริจาคมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ คุณธนาวุฒิ เจริญภักดีกิจ ร้าน ต.นายายอาม ที่นำน้ำดื่มฟีลาโน่ มาบริจาคมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

05 มกราคม 2564

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณไสว สมบูรณ์ คุณศิริพร และคุณภาณุนี พิริยะวงศ์ ที่ได้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 9 เครื่อง มูลค่า 30,000 บาท มอบให้ รพ.นายายอาม

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณไสว สมบูรณ์ คุณศิริพร และคุณภาณุนี พิริยะวงศ์ ที่ได้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 9 เครื่อง มูลค่า 30,000 บาท มอบให้ รพ.นายายอาม เพื่อให้บริการกับผู้ป่วย...ขอให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สิริสวัสดิ์พัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

10 กันยายน 2563

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลนายายอาม ปี 2563 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลนายายอาม

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลนายายอาม ปี 2563 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลนายายอาม

16 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภนายายอาม ที่มอบน้ำดื่ม ที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ และตรวจสอบระบบการจำหน่ายไฟฟ้า ตามโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภนายายอาม ที่มอบน้ำดื่ม ที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ และตรวจสอบระบบการจำหน่ายไฟฟ้า ตามโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19

18 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณนายพงศ์เศวต ศรีทองคำ ร้านเมืองใหม่มือถือ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของ รพ.นายายอาม

ขอให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สิริสวัสดิ์พัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

01 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ ร้านวิจัยการเกษตร โดยนายวิจัย มุกดาสนิทและครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของ รพ.นายายอาม

ขอให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สิริสวัสดิ์พัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

01 พฤษภาคม 2563