วันที่ 18 เมษายน 2566 นางสาวจุฑามาศ วิเวโก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 35,000บาท จากนายสัจจะ - นางชลอ - นางสาวสัจาพร - นางสุดารัตน์ ทรัพย์โภคา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

18 เมษายน 2566" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102