วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจุฑามาศ วิเวโก หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม และคณะ รับมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จากพระครูสุธรรมกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ขออนุโมทนาบุญกุศลนี้ด้วยเทอญ

27 พฤศจิกายน 2565" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102