วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาคจากนายชานนท์ - นางวิไล เปรื่องชนะ และครอบครัว (ร้านขาย ป.จารุวัฒน์ ตลาดนายายอาม) จำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

12 ตุลาคม 2565" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102