ประกาศโรงพยาบาลนายายอาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ที่ >>>Download<<<