วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมพลังร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลนายายอาม

18 กุมภาพันธ์ 2564