ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" หรือ "Mor Chana"

08 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" หรือ "Mor Chana" เป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลการเดินทางและข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเพื่อช่วยเฝ้าระวังและแจ้งความเสี่ยง

รวมทั้งช่วยยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)

สามารถทำการดาวน์โหลดข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ Link ตามนี้

https://www.dga.or.th/th/content/913/14144/

หรือ Scan QR Codeหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง