โรงพยาบาลนายายอาม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

02 พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลนายายอาม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

1.พนักงานบริการ 1 อัตรา
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ >>>Download<<<