• slide 1
  • slide10
  • slide11
  • slide12
  • slide13
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8
เต็มใจบริการ
ทำงานเป็นทีม
ยิ้มรับการพัฒนา

นายแพทย์ไพศาล สุยะสา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม

วิสัยทัศน์

บริการดี มีมาตรฐาน เชื่อมทุกระบบงานด้วยเทคโนโลยี

พันธกิจ

มุ่งมั่นให้บริการด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างมีมาตรฐานผ่านเทคโนโลยีเชื่อมโยง
สู่ชุมชน เพื่อให้ผู้รับบริการสุขภาพดี

วัฒนธรรมองค์กร

เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มรับการพัฒนา

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102