• slide 1
  • slide 2
  • slide 4
  • slide 5
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8
  • slide 9
เต็มใจบริการ
ทำงานเป็นทีม
ยิ้มรับการพัฒนา

นายแพทย์ไพศาล สุยะสา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม

วิสัยทัศน์

บริการดี มีมาตรฐาน ประสานชุมชน มุ่งผลโรงพยาบาลคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มรับการพัฒนา

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณโสภณ เอ็งสุวรรณและครอบครัว บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 นพ.ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ มูลค่า 150,000 บาท จากคุณโสภณ เอ็งสุวรรณ และครอบครัว ซึ่งได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีจิตสาธารณะกุศลบริจาคครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย และขออำนาจคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาล ให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สิริสวัสดิ์พัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102